Bulan Juni 2002

Menjadi Humas dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK)

“Allah telah mengutus seorang Rasul kepada kami yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah dan kesucian dirinya. Ia menyeru kepada kami untuk mengesakan dan menyembah-Nya dan meninggalkan persembahan kami kepada batu dan patung. Ia menyeru kepad kami agar agar berkata jujur,…