Bulan Maret 2013

Wacan Bocah Kudu Nggenah

Bangsa ngendi wae ora arep duwe impen para mudhane mundur bebudene. Wis makaping-kaping kita diajak ngrembug pentinge “Pendidikan Karakter” kanggo anak turun kita, bangsa Indonesia. Lan wis samestine yen kita sarujuk lan wajib melu nyengkuyung babagan kuwi kaleksanan liwat kabeh…

Review : 10 Dongeng Nusantara

  10 Dongeng Nusantara DATA BUKU Judul : 10 Dongeng Nusantara : Cerpen Tradisional Kekayaan Budaya Lokal Nusantara Tahun Terbit : 2013 Penulis : Panca Dewi Purwati  Penerbit : Komunitas Wedangjae Editor : Doni Riadi Embunpagi Tebal Buku : 105…